De Rol van de Vrouw deel 4 FAQ

Bijbel 1

FAQ (Frequently Asked Questions)

In dit deel wil ik graag terugkomen op de veelgestelde vragen die steeds terugkomen.

Heb je nog een vraag die ik hierin niet behandeld heb, stel hem gerust en ik probeer het zo goed mogelijk te beantwoorden.

Zijn volgens de Bijbel man en vrouw niet gelijk aan elkaar?

Zoals ik in deel 1 al heb gezegd en ook naar voren is gekomen in het artikel “Is de Bijbel vrouwonvriendelijk?” zijn man en vrouw absoluut gelijkwaardig aan elkaar!
En de Bijbel laat die gelijkwaardigheid ook duidelijk zien. Man en vrouw zijn beide geschapen naar Gods Beeld en Eva was de gelijke van Adam zowel qua intelligentie en ook in geestelijkheid. Mannen zijn niet “geestelijker” of wijzer dan vrouwen, en God ziet mannen en vrouwen in positie voor Hem gelijk. Mannen zijn ook niet beter en vrouwen niet minder.
Maar er is wel een scheppingsorde, en er is een verschil in rol. Mannen en vrouwen zijn anders geschapen en God heeft mannen en vrouwen andere rollen en taken gegeven zoals Hij het goed zag in Zijn absolute wijsheid.

Klinkt dat niet minderwaardig dat een vrouw de hulp is van de man?

Nee, zeker niet. Tenzij God Zichzelf minderwaardig vond toen Hij zei dat Hij de Helper was van Israël, of dat de Heilige Geest minderwaardig is omdat Hij onze Helper wordt genoemd.
“Een hulp die bij hem past” laat juist die gelijkwaardigheid zien maar het verschil in rol.

Als je zegt dat vrouwen niet mogen (s)preken in de gemeente of leiding mogen geven, wat doen je dan met Debora, Esther of Priscilla en Febe?

Er zijn zeer duidelijke teksten in het Nieuwe Testament hierover en die moet je voor ogen houden. Die teksten zijn duidelijk. En de teksten of passages die onduidelijker zijn of uitzonderingen moet je daar niet voor gaan zetten. Het heft de duidelijke teksten niet op.
En omdat iets in de Bijbel voorkomt betekent het niet dat wij dat ook zo moeten doen.
Er is niemand in de kerk die zegt dat mannen 10 vrouwen mogen hebben, of sterker nog 700 vrouwen en 300 bijvrouwen omdat David en Salomo dat hadden. Of dat een man met een prostituee moet trouwen omdat Hosea dat deed.
Maar blijkbaar willen mensen vrouwen die willen spreken wel rechtvaardigen omdat Debora een Richter was.
Zowel Debora, als Miriam, Hulda en Esther waren geen vrouwen die gezag uitoefende over mannen, ze onderwezen niet uit de Schrift en nergens is er te vinden dat vrouwen deden preken of onderwijzen.
Trouwens, ik vind het raar dat mensen Esther aandragen als discussiepunt. Esther had zeker geen autoriteit over mannen want ze kon nog niet eens zonder gevaar haar eigen man spreken zonder toestemming…

Daarbij was er in de Bijbel geen enkele vrouw met een voortdurende levenslange bediening als profetes, waren de leiders van Israël altijd mannen, is de Bijbel geschreven door mannen, waren de apostelen mannen en werd de vroege kerk ook geleid door mannen.

En Priscilla?
Als mensen het willen rechtvaardigen dat vrouwen spreken of onderwijs geven gaan ze meestal naar Handelingen 18:26, maar kan dat wel?
Hier zien we Priscilla die samen met haar man het evangelie onderwees aan Apollos.
Maar merk op dat dit in het privé was met hun drieën en waarschijnlijk bij Aquila en Priscilla thuis. Misschien met eten wat Priscilla had gekookt. En er staat ook nergens hoeveel en wat Priscilla onderwees. Waarschijnlijk was ze gewoon aanwezig naast haar man en hielp ze hem en vulde ze hem aan, en dat kan heel goed!
Er staat nergens dat Priscilla het woord had of de leiding nam en er staat ook nergens dat ze sprak of onderwijs gaf in de gemeente of autoriteit had over een man.
Een vrouw kan prima in persoonlijke of pastorale gesprekken samenwerken met haar man zoals Priscilla deed, dit kan juist heel goed en nuttig zijn!

En Febe?

Paulus noemt Febe een dienares in Romeinen 16:1 en 2, en ze heeft Paulus bijgestaan staat er. En ja, het woord “dienares” kan ook vertaald worden als “deaconess” maar het betekent gewoon dienaar.
Ze is dienstbaar geweest en heeft Paulus bijgestaan en geholpen, en dat is geweldig want daar is zeker niks mis mee.
Maar er staat nergens dat ze preken of onderwijs gaf of een leidinggevende functie had.
Waarschijnlijk diende ze en zorgde ze voor het eten en praktische zaken, maar nergens in het Nieuwe Testament vinden we een preek of onderwijs van een vrouw.

Daarbij moeten we ook niet vergeten dat Paulus, onder de leiding en inspiratie van de Heilige Geest de Romeinen brief, de brieven aan Timoteüs en de Korinthe brieven schreef waar deze teksten over vrouwen juist in staan. En God spreekt Zichzelf nooit tegen!
We moeten Hem gewoon gehoorzaam zijn!

Waren de dochters van Philippus geen profetessen?

Klopt, dat staat er inderdaad. Maar nergens wordt gedefinieerd wat dat inhield. Ook nergens staat er dat ze profeteerde in de gemeente of samenkomsten. En er staat ook nergens dat ze preekte of onderwijs gaven of de leiding hadden.
Daarbij zijn er nu na het apostolische tijdperk geen profeten meer, de Schrift is af.

Dit allemaal, al deze voorbeelden wilt niet zeggen dat vrouwen mogen (s)preken of onderwijzen, leiding mogen hebben of gezag uitoefenen over mannen.
Dit staat nergens in de Bijbel.

Wat dan met de vrouwen bij het graf van Jezus?

Dat is een prachtig voorbeeld!
Vrouwen mogen het Evangelie uitdragen en vertellen, vrouwen mogen getuigen van hun Heer. En dat hebben vrouwen doorheen de geschiedenis ook altijd gedaan.
Dat we binnen de gemeente niet mogen preken of onderwijzen betekent niet dat we niet over Hem mogen vertellen en het Evangelie niet mogen vertellen. We mogen Zijn getuige zijn!
En dat is wat deze vrouwen deden, ze waren getuige van de opgestane Heer!
Ze onderwezen de apostelen niet, ze namen geen leiding, ze verkondigde het goede nieuws van de opgestane Heer, en mijn lieve vriendin, dat mag jij ook doen!
Jij mag ook van Hem getuigen en aan mensen het Evangelie van Jezus vertellen, vertel het maar in je buurt en aan de moeders aan de schoolpoort. We hoeven niet te zwijgen over Hem.
Maar er zijn wel duidelijke rollen van gezag en onderwijs binnen de kerk en het gezin.
Toch kan je als vrouw net zo goed iemand tot Christus leiden, en mag je Zijn getuige zijn waar je gaat.

Als je zegt dat vrouwen niet mogen (s)preken of onderwijzen zoals bv in 1 Timoteüs staat ga je dan niet voorbij aan de culture context?

Nee, want zoals we zien in bv 1 Timoteüs 2 grijpt Paulus terug naar de scheppingsorde van man en vrouw en die is nog steeds hetzelfde.
Dit heeft niks met tijd, plaats of cultuur te maken maar is nog net zo actueel toen als nu in 2016.
Als je dit wilt afdoen als “van vroeger” welke dingen dan nog?
Dit is Gods rol en taak voor de vrouw.

Voor meer info, zie dit filmpje van John MacArthur. Het is wel in het Engels en niet ondertiteld:

 

Er komt nog een deel 5 met FAQ (veelgestelde vragen) over de vrouw in het huwelijk.
Zo de Here wilt komt die aan het einde van deze week, dus kom dan zeker nog eens kijken!
Heb je ondertussen nog vragen of opmerkingen, stel ze gerust in de reacties.
En deel dit artikel maar op je Facebook en andere social media

Gods zegen gewenst!

 

 

 

 

Een gedachte over “De Rol van de Vrouw deel 4 FAQ

 1. Nee, niet van vroeger. God is en zal altijd Dezelfde zijn en blijven.
  Ik hoor dat ook vaker, de Bijbel moet met zijn tijd meegaan. Hoe dan?
  Achter haalt. Is dat zo?
  Ben nu het boek aan het lezen “De kracht van een biddende vrouw” van Stormie Omatian.
  En met jou Blog begin ik langzaam te begrijpen welke rol God de vrouw heeft toegedeeld.
  En ik vind, als vrouw zijn, een hele mooie belangrijke rol.
  Gods zegen Cindy

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s