Nieuwe artikels komen eraan!

Dag lieve vrouwen,

Mijn laatste blog heb ik geschreven afgelopen zomer en nu zitten we al in de winter…wat is er gebeurt?
Nou niks speciaals, maar ik had deze tijd wel nodig en ik heb die ook gebruikt, maar ik kan wel zeggen dat er nieuwe artikels aankomen binnenkort! 

Het Bijbels vrouw zijn is wel iets wat ik belangrijk vind en waarover heel veel verwarring is tegenwoordig. Wat is een Godvrezende vrouw? Wat is echte en Bijbelse vrouwelijkheid?
De feministen zitten niet stil, dat konden we wel merken aan hun mars zogezegd voor vrouwen afgelopen 21 januari…Maar dit is niet hoe God de vrouw geschapen heeft!
De vrouw is mooi en uniek geschapen, dat kan je ook lezen in mijn reeks artikels hier over ‘de rol van de vrouw’ en pas als we onze vrouwelijkheid Bijbels gaan ontdekken komen we ook echt tot ons doel en vinden we die vreugde en voldoening in ons vrouw zijn. 
Heb je de reeks artikels over de rol van de vrouw hier nog niet gelezen dan wil ik je aanmoedigen die ook te lezen en eventueel te delen op je social media.
We komen niet op voor vrouwen door een protestmars maar door te kijken naar Gods Woord en dat te gaan (voor)leven. God heeft namelijk het beste met ons voor en de Bijbel heeft ons vrouwen heel veel te zeggen.
Zoek je echte vrouwelijkheid? Zoek die dan in Gods Woord de Bijbel. Zoek je goede rolmodellen? Bestudeer dan de Godvrezende vrouwen in de Bijbel.
En ik ga ook samen met jullie op zoek en laten we elkaar aansporen en bemoedigen als zussen in de Heer en groeien als deugdelijke vrouwen.

Heel binnenkort komen er dus weer een reeks artikelen aan over de vrouwen van de Bijbel en ik begin met één of meerdere artikels over het hart, de Bijbel spreekt veel over het hart maar wat is je hart eigenlijk en wat wordt ermee bedoeld? Dat artikel komt hier snel.
En verder hoop ik nog meer boeiende artikels te schrijven, hebben jullie tips en ideeën of misschien onderwerpen? Laat maar een reactie achter en deel het op je social media.

Gods zegen en tot heel snel!

 

Lieve meid, ongehuwd zwanger zijn is geen zonde

woman-crying-tissue-1000x600

Misschien lees je de titel van dit artikel wel, en denk je nu: “Huh? ja, maar…”
Toch vraag ik je om dit artikel verder te lezen en dan ga je me wel begrijpen, want de titel klopt.

Ik las op de site van de Evangelische Omroep een verdrietig verhaal van een gebroken jonge vrouw. Ze was opgegroeid in een christelijk gezin en ging elke zondag twee keer naar de kerk. Ze kreeg op een bepaald moment een vriend die haar op een gegeven moment kon overtuigen met hem naar bed te gaan. En ja, ze raakte zwanger.
En doordat ze in een christelijk gezin en een christelijke omgeving was opgegroeid was ze echt doodsbang voor de reactie van haar ouders en de reacties in de kerk.
Haar schaamte was zo enorm groot en het voelde alsof ze een schande had gebracht over zichzelf en haar familie. Uit pure wanhoop haar zonde te verbergen en de angst voor de gevolgen en de schande, heeft ze een abortus ondergaan. Ze wist wat Gods Woord zegt en dat het een zonde is om je ongeboren kind te doden, maar ze zag geen andere uitweg…

Mijn hart brak voor deze jonge vrouw die uiteindelijk wel Gods genade en vergeving heeft mogen ervaren. Maar het zette me ook aan het denken en ik denk dat dit artikel hoognodig is.
Vandaar mijn titel, vandaar dit artikel. Ik weet niet wie je bent als je dit leest, of je een jong meisje bent of een moeder van dochters of dit gewoon leest. Maar dit verhaal is triest en is helaas geen uitzondering.
Klopt het niet dat wij als kerk meestal jonge ongetrouwde meisje die zwanger zijn geraakt behandelen als een schande of alsof dit de onvergefelijke zonde is?
Klopt het niet dat wij als kerk hiermee eens in de spiegel moeten kijken? Hoe gaan wij hiermee om?

Ongehuwd zwanger zijn is geen zonde

De Bijbel is duidelijk. Seks voor het huwelijk is een zonde, dat ontken ik ook niet. God heeft het huwelijk zo geschapen dat het een levenslange verbintenis is tussen één man en één vrouw, en God heeft seksuele intimiteit geplaatst binnen het Bijbelse huwelijk.
Alle seksuele intimiteit buiten het huwelijk is zonde. Hebreeën 13:4 zegt: “Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen.”
Ontucht is seks buiten het huwelijk en overspel is seks met iemand anders dan je huwelijkspartner.

Als een jong ongehuwd koppel met elkaar naar bed gaat is dat een zonde, die zonde moet ook benoemd worden en worden beleden. En als het jonge koppel berouw en inkeer toont dan is er vergeving. God is een genadig en goede God en Hij vergeeft veelvuldig!
1 Johannes 1:9 zegt: “Als wij onze zonde belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”
Heb je dat goed gelezen? Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Maar wat dan als het meisje zwanger is geraakt?
Gods Woord zegt dat kinderen een zegen van de Heer zijn, dat de vrucht van onze schoot een beloning is (Psalm 127).
Laat me dit duidelijk zeggen: Een baby is geen straf van God, het is een zegen! 
God is zo goed en genadig dat Hij zelfs uit zonde een zegen kan laten voortvloeien.
Dit betekend niet dat de zonde wordt goedgekeurd, maar God in Zijn genade geeft nieuw leven.
Barack Obama zei eens: “Als mijn kinderen die fout maken wil ik niet dat ze gestraft worden met een baby.”
Hij doelde daarmee dat abortus in zijn ogen gerechtvaardigd zou zijn, maar een baby is helemaal geen straf! God straft niemand door het geven van nieuw leven.
De zwangerschap op zich is geen zonde, de ontucht die leidde tot de zwangerschap wel.
Daarom moet de ontucht beleden worden, maar is het kindje geen schande. 
En wij moeten hier als kerk heel voorzichtig mee omgaan en deze jonge meisjes dan ook niet tot schande maken. Of erger: Zonder pardon de kerk uit zetten.
Als dit jonge koppeltje vergeving heeft gevraagd en ontvangen, is alles betaald aan het kruis van Golgotha en heeft onze genadige God hen gereinigd van alle ongerechtigheid.
Dat betekend dus ook dat zij geen schande en schaamte meer te dragen hebben en dat er Een Iemand voor hun zonde gestorven is, en dat is Christus en dat er dus niemand anders voor hun hoeft te sterven en zeker niet het kindje!
Laten wij het Evangelie goed begrijpen.
Als ongehuwd zwanger zijn een zonde op zich was, wat zou dat betekend hebben voor Maria en Jezus? (even een nadenker)

Wat dan te doen?

Het ligt er natuurlijk aan of je zelf ongehuwd zwanger bent geworden of dat je dochter ongehuwd zwanger is, of je zoon ongehuwd vader wordt.
Het Evangelie moet hierin centraal staan, de zonde van ontucht moet besproken worden en er moet gewezen worden op het kruis van Christus, daar is genade en vergeving voor alle zonde. Maar weet goed dat dit ongeboren kindje geen straf, vloek of schande is.
Als het jonge koppel hun zonde belijd is er vergeving. God vergeeft en ook wij moeten vergeven. Er is dan geen schande over wie dan ook want Christus heeft dit al volledig gedragen en betaald. Maar er zijn natuurlijk wel heel wat dingen die besproken moeten worden, praktische dingen, maar ook begeleiding voor het jonge koppel hoe ze hiermee moeten omgaan en hoe ze kunnen voorkomen om nog eens in deze zonde (ontucht) te vallen. Praat met de oudsten van je kerk en zoek (gezamenlijk) pastorale hulp.

Misschien wat punten op een rij:

 • Komt je kind met dit nieuws aan, dan zal je vast schrikken, maar denk aan alles wat hierboven is geschreven. Zet je kind nooit het huis uit!
  Vaak zijn we zelf bang voor de gevolgen en voor wat de omgeving van ons zal zeggen of denken, maar laat je daardoor niet leiden, maar door wat God zegt.
 • Praat als beide ouders van beide partijen met elkaar, benoem de zonde en wijs op het offer van Christus. Vergeef.
 • Weet dat dit kindje een zegen is en behandel het ook zo. Ja er zal heel veel geregeld moeten worden, maar praktische zaken zijn altijd op te lossen. Hoe dit geregeld wordt hangt af van situatie tot situatie.
 • Praat met de oudsten van de kerk en zoek eventuele pastorale begeleiding voor het jonge koppel. Vraag ook aan de oudsten hoe de situatie verder Bijbels aan te pakken.
 • Het huwelijk is niet altijd de juiste oplossing. Vaak denken we dat het jonge koppel dan maar moet trouwen en dat daarmee alles is opgelost, maar dat is niet zo.
  Is één van de twee ongelovig dan is het huwelijk zeker geen oplossing (2 Korinthe 6:14) en het koppel moet er ook klaar voor zijn en het ook willen. Een huwelijk mag nooit gedwongen zijn en moet niet te licht over gedacht worden of zomaar aangegaan worden. Praat hierover met de oudsten.
 • Ben open en eerlijk met je kinderen en laat je kinderen weten dat ze met alles bij je terecht kunnen, en praat met je kinderen over seksualiteit op een Bijbelse manier.
 • Ken het Evangelie en leef het uit, Er is geen zonde té groot voor Gods oneindige genade en geef die genade ook aan je kind.

En is er misschien een jong ongehuwd koppeltje of meisje in je kerk die zwanger is, dan weet dat er voor hen die in Christus zijn geen veroordeling meer is (Romeinen 8:1), en dat als zij in berouw tot God zijn gegaan dat God hen vergeven heeft. (1 Johannes 1:9)
Weet dan dat er voor hen ook geen schande en schuld meer is, en behandel hen dan ook niet zo. God is genadig en vergeeft veelvuldig, dat moeten wij ook doen.
Bied gewoon je hulp aan en bid voor hen, het zal moeilijk en uitdagend genoeg zijn voor ze.
Maar laten we als gemeente van Jezus Christus weten wat het Evangelie is en niemand straffen voor zonde waarvoor Christus al de straf gedragen heeft.

Het is diep triest dat er jonge meisjes zijn die hiervoor tegen hun eigen geweten in hun ongeboren kindje doden en hun zonde willen bedekken met nog een andere zonde, omdat ze zo bang zijn voor de reacties in de kerk. Zegt ons dat niet iets?
Hebben wij dan die genade die wij gekregen hebben niet goed begrepen? Zou er binnen de gemeente van Jezus Christus niet juist zoveel genade moeten zijn dat we er met al onze zonde kunnen komen en weten dat er vergeving is?
Spreuken 28:13 zegt: “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.” Leven wij dit uit? Zijn wij dan barmhartig? 
Hoe zouden wij hiermee omgaan?

Een van de reacties op het artikel van de Evangelische Omroep was: “Triest eigenlijk dat je zo bang moet zijn voor de oordelen die je denkt dat je medechristenen geven, wat je je ouders misschien wel aandoet, dat abortus een logische keuze wordt in je hoofd. Daar mogen we als christenen wel eens aan werken.” 
En ik denk dat dat inderdaad zo is, ik ken verder de persoon niet die deze reactie gegeven heeft, maar hebben we toch nog werk aan de winkel dan? En wie denkt te staan moet oppassen dat hij niet valt (1 Korinthe 10:12) Laten we het Evangelie kennen en ernaar handelen.

En weet dat als je ongehuwd zwanger bent dat het geen vloek of straf is. Dat er hoop, genade, vergeving en herstel is bij het kruis van Golgotha.
Er is genade zo oneindig groot, overvloedig, ook voor jou!

Gods zegen en wijsheid gewenst.

 

(Hopelijk vind je deze blog interessant, zo ja, deel hem maar op je Facebook en andere social media, en vergeet je niet te abonneren op mijn blog zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe artikelen. Laat ook gerust een reactie achter.)

 

 

 

 

 

De Volgende Generatie?

foto-richteren

Wij hebben een heerlijke vakantie gehad in Zeeland, en tijdens mijn vakantie heb ik de Bijbelboeken Jozua en Richteren doorgelezen.
En er viel mij meteen iets op in Richteren 2:10-13 wat denk ik ook heel goed is voor ons om voor ogen te houden.

Er staat: “en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de HEERE niet kende, en evenmin de daden die Hij voor Israël verricht had. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de HEERE en zij diende de Baäls. Zij verlieten de HEERE, de God van hun vaderen, Die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan, goden van de volken die rondom hen woonde. Zij bogen zich voor hen neer en verwerkte de HEERE tot toorn. Want zij verlieten de HEERE en dienden de Baäl en de Astartes.” Richteren 2:10-13 HSV

Het volk diende de HEERE al de dagen dat Jozua en de oudsten na Jozua geleefd hadden, en die al de grote daden van de HEERE hadden gezien (zie vers 7 van hoofdstuk 2)
Maar Jozua was gestorven en heel die generatie ook, en dan komen we bij vers 10.
De volgende generatie kwam en zij kende de HEERE en Zijn daden niet. En het ging goed mis met het volk Israël.

Een verloren generatie

In slechts één generatie ging het compleet mis en wisten ze niet meer wie de HEERE was.
Hoe kan dat?
Het antwoord is eigenlijk vrij simpel maar toch schokkend. De generatie voor hun had hun niet of niet goed onderwezen Wie de HEERE was en wat Hij gedaan had.
De oudere generatie was verslapt in hun onderwijs en nam de geboden van de Heer niet ter harte.
Hoewel God het hen zeer duidelijk geboden had in de wet van Mozes en door bijvoorbeeld de gedenkstenen die werden opgericht in Jozua 4. In Jozua 4:6 lezen we duidelijk Gods bedoeling met de gedenkstenen, het was voor de kinderen, voor de volgende generatie.
Lees zelf Jozua hoofdstuk 4 maar eens door.
Maar we vinden ook een vrij duidelijk gebod van God in Deuteronomium 6:6-7, waar we lezen:

“Deze woorden die Ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.” Deut. 6:6-7 HSV

de verzen ervoor staat dat we God moeten liefhebben met heel ons hart, ziel en kracht, en we moeten dat overbrengen op onze kinderen, de volgende generatie.
Er staat hier zelfs ‘inprenten’ en als we dat opzoeken in het woordenboek vinden we dit:
‘ervoor zorgen dat je het heel goed weet’, ‘Ertoe doordringen’, ‘Doordringen van’, ‘Diep in het gemoed drukken’, ‘Griffen’, ‘Instampen’, ‘Inknopen’ en ‘In het geheugen vastleggen’.
Dat inprenten gaat dus wel heel wat verder dan het gewoon vertellen zo af en toe, of het voorlezen van Bijbelverhalen. Er staat ook duidelijk bij wanneer dit inprenten gebeuren moet.  Thuis, buitenshuis, bij het naar bed gaan en bij het opstaan. Eigenlijk gewoon altijd!
Je moet er altijd over spreken en het ze altijd inprenten, wat je ook doet en waar je ook bent. 
Daarbij zijn er nog gedenkstenen en gedenkmomenten en feesten (denk aan het Pascha).

En deze oudere generatie was hierin verslapt en had dit blijkbaar niet goed gedaan. Hadden ze deze dingen ter harte genomen en dit hun kinderen ingeprent zoals hun opdracht was, kon het niet dat na hun een generatie kwam die de HEERE niet kende en de daden die Hij voor hun voorvaderen had verricht.
De vorige generatie had gefaald, en in slechts één generatie verlieten ze de HEERE en gingen ze naar de Baäl en de Astartes, de goden van de volken rondom hun waar God hen zó voor had gewaarschuwd. Maar die waarschuwing was niet overgedragen.

Een voorbeeld voor ons

Ik denk dat dit zeker een voorbeeld en waarschuwing is voor ons!
Wat doen wij om het de volgende generatie in te prenten? Doen wij Gods Woord inprenten in onze kinderen doorheen de dag? Hoe leren wij hun God kennen en Zijn daden voor ons?

Het is niet genoeg om ze naar een ‘Christelijke school’ te sturen of naar de kerk te gaan waar ze naar de zondagsschool gaan en daar Bijbelverhalen horen.
God maakt het ons zeer duidelijk dat het de taak en verantwoordelijkheid van de ouders is om hun kinderen te onderwijzen in Gods Woord en het hun in te prenten en door te geven.
Natuurlijk is het niet verkeerd om naar een School met de Bijbel te gaan, en een goede kerk en zondagsschool is absoluut heel erg belangrijk. Maar het onderwijzen en inprenten van de kinderen is de taak en verantwoordelijkheid van de ouders, een kerk kan daarin geweldig ondersteunen door een goede zondagsschool, maar dat alleen is niet voldoende.

 
Het doet me denken aan een quote van Paul Washer waarin hij zegt: “Je kinderen gaan naar school en worden daar ongeveer 15.000 uur getraind in goddeloos seculier gedachtegoed, en dan gaan ze naar de zondagsschool en kleuren daar een kleurplaat over de ark van Noach, en je denkt dat dit voldoende is en opstaat tegen de leugens die ze krijgen voorgeschoteld?” 

Misschien eens goed om over na te denken hoe wij de volgende generatie grootbrengen.
Voeden wij onze kinderen elke dag op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere, zoals Efeze 6:4 zegt. 
Ik weet dat het zeker niet altijd makkelijk is, en in ons drukke leven het voor veel uitdagingen kan zorgen, maar het is zo ontzettend belangrijk om elke dag met onze kinderen die Bijbeltijd te hebben en ze elke dag Gods Woord inprenten.
Dat zou in feite onze prioriteit moeten zijn elke dag, om samen met onze kinderen het Woord te bestuderen, erover te spreken en het ze in te prenten. En zoeken naar mogelijkheden doorheen de dag om erover te spreken, zoals Deuteronomium 6:7 zegt: “als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.”
Je kan op internet heel veel mooie voorbeelden vinden van gezins-bijbeltijd en hoe je dat praktisch kan invullen en hoe je bijvoorbeeld teksten uit het hoofd kan leren op leuke manieren.
Je kinderen zijn nooit te jong om ze Gods Woord te leren, toen Paulus naar Timotheus schreef in 2 Timotheus 3:14 en 15 zei hij ook dat hij van jongs af de heilige Schriften kende, en dan komt de bekende tekst in 2 Tim. 3:16-17: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” Doen wij dat zo in ons gezin? 

Mijn doel met dit artikel is om jullie te bemoedigen en aan te sporen er ernst mee te maken. Israël is ons als voorbeeld gegeven en mogen we hiervan leren en het ons ter harte nemen.
Weet dat het niet nutteloos is en dat God je inzet zal zegenen. Maar we moeten het wel doen, trouw, elke dag weer. Onze kinderen de Theologie leren en weerbaar maken tegen de leugens van de wereld. En dat is niet altijd makkelijk en vaak hard werken!

Maar ik wil je bemoedigen en aansporen om het wel te doen. Zodat onze volgende generatie niet die generatie uit Richteren wordt die God niet kende en de afgoden diende.
Want in slechts één generatie was alles verloren…
Mogen wij hierin trouw blijven met de hulp van onze Heer, want Hij zegent gehoorzaamheid!

Ik wens je Gods zegen en wijsheid toe hierin.

 

(Hopelijk vind je deze blog interessant, zo ja, deel hem maar op je Facebook en andere social media, en vergeet je niet te abonneren op mijn blog zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe artikelen. Laat ook gerust een reactie achter.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beste relatieadvies?

antiek-1

Ik ben in “wedding mood” zoals ze dat noemen…
Deze maand (op 9 juni) waren mijn man en ik 10 jaar getrouwd (zie de foto hierboven) en nu komende zaterdag gaan twee jonge mensen die ik lief heb trouwen.
Heerlijk om te zien en erbij te mogen zijn als twee jonge mensen  gaan trouwen en zich aan elkaar verbinden ‘tot de dood ons scheidt’.

Maar helaas is trouwen in deze tijd niet meer vanzelfsprekend, en als men al gaat trouwen heeft men voor het huwelijk al met elkaar samengewoond en samengeleefd. Vaak heeft het koppel zelfs al kinderen. Van de kinderen geboren in 2015 had meer dan de helft geen getrouwde ouders en zijn dus geboren buiten het huwelijk.
Men trouwt steeds minder en later, mannen zijn gemiddeld 33,5 jaar en vrouwen 31 jaar als ze gaan trouwen.
In 2015 werden in Nederland 78 duizend huwelijken gesloten en helaas werden er ook 36 duizend huwelijken door echtscheiding ontbonden.
Het huwelijk is niet meer wat het was, het lijkt nu meer een extraatje te zijn dan de fundering van je relatie en gezin. Mensen zien het ook meer als een contract wat je kan verbreken als je dat nodig vind of wilt, en niet meer als een verbond voor de rest van het leven. ‘Tot de dood ons scheidt’ zegt helaas nog maar weinig in deze tijd. 
Oh ja, we zijn gek op bruiloften, maar niet op huwelijken. Elk meisje droomt wel van haar huwelijksdag, maar niet meer zozeer van een huwelijk.
En met al die huwelijken die stuk lopen, wat is dan het beste advies om een jong stel te geven die op het punt staan hun huwelijksbeloften uit te spreken?

Weet wat het huwelijk is

Het eerste advies wat ik zou geven is weet wat het huwelijk is.
Het huwelijk is niet gemaakt, bedacht of ingesteld door mensen maar door God Zelf en dat nog voor de zondeval. In Genesis 2:24 en 25 kunnen we dat lezen, en Jezus herhaalt Zelf deze woorden in Mattheus 19:5 en 6, en voegt eraan toe: “Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.”
De Bijbel geeft duidelijk aan wat het huwelijk is, wat het doel van het huwelijk is en dat het huwelijk niet zomaar een contract is, maar een verbond voor het leven!
Het huwelijk is een ook beeld van Christus en Zijn gemeente, waar Christus wordt gezien als de Bruidegom en Zijn gemeente als Zijn bruid.
Het huwelijk gaat veel dieper en verder dan ‘gewoon een relatie’ en het is essentieel om dat te weten en te kennen.
Dus mijn eerste advies is: Weet wat het huwelijk is en hou daaraan vast. 

Weet wat Bijbelse liefde is

Liefde. Er wordt veel over gesproken en gezongen en het wemelt van de romantische films en romans en liefdesliedjes. En de meeste jongeren groeien op met dit romantisch beeld vol vlinders en gevoelens. Je hoort zelfs mensen zeggen dat je niks kan doen aan je gevoelens en dat je die maar moet volgen. Het Engelse “falling in love” geeft ook aan alsof het iets is waar je invalt of wat je overkomt zonder dat je er iets aan kan doen.
Het lijkt wel alsof we gedreven worden door gevoelens, emotie en verlangens. “Volg je hart”, “Volg je gevoel” is iets wat we vaak om ons heen horen.
Maar wat is echte Bijbelse liefde? Natuurlijk, Bijbelse liefde gaat gepaard met gevoelens, emoties en verlangens maar wordt er niet door bestuurd of beheerst.
Bijbelse liefde is niet alleen een gevoel, het wordt ook niet bestuurd door gevoelens maar is een keuze en een wilsbesluit.
Om te weten wat echte Bijbelse liefde is moeten we kijken naar de Bijbel. We kunnen het overbekende 1 Korinthe 13 bestuderen, maar ook vooral naar Christus kijken. Zoals Hij ons liefheeft zo moeten wij elkaar liefhebben.
Bijbelse liefde is een keuze en een wilsbesluit gevolgd door gevoelens, maar niet geleid door gevoelens. Het is een zelfopofferende en gevende liefde.
Je hoort wel eens dat het ‘geven en nemen’ is, maar ik zou zeggen dat het ‘geven en geven’ is.
Dus mijn tweede advies is: Weet wat Bijbelse liefde is en laat je niet misleiden door de “liefde” die de wereld (en Hollywood) ons laat geloven. En kijk naar Christus en volg Zijn voorbeeld in hoe je elkaar moet liefhebben. 

Zelfverloochening

Ik denk dat het volgende advies wel net zo belangrijk is als de twee vorige.
En misschien is het ook wel goed om mijn vorige artikel “Neem je kruis op en volg Mij?” te lezen hierover.
Zelfverloochening, wat heeft dat met het huwelijk te maken? Nou, veel!
Ik denk dat het beste en meest praktische advies wat ik een jong koppel geven kan is om jezelf te verloochenen en te sterven aan jezelf en je partner te dienen en hem/haar voorop te stellen.
In het huwelijk draait het niet meer om “ik” maar om “wij” en “jij”. Het is niet om jezelf te dienen maar de ander.
Hierin is ook vooral weer het voorbeeld van Christus zo belangrijk!
Een goede tekst hiervoor is Filippenzen 2:3-8
Vers 3 zegt: “maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.” En dat is goed praktisch advies ook voor een huwelijk. Groeien in nederigheid en zelfverloochening. En juist daar is het huwelijk heel erg geschikt voor.
En dan vers 5, zo belangrijk. “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.” Wat was die gezindheid? Hij verloochende Zichzelf compleet en heeft Zichzelf ontledigd en heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Wow!
Laat dat ons voorbeeld zijn in het huwelijk.
Dus mijn derde advies is: Verloochen jezelf en dien je partner met Bijbelse liefde. Wees nederig en acht je partner voortreffelijker dan jezelf en neem hier Christus als je voorbeeld.
Ik weet dat het niet populair is vandaag de dag, maar het is wel het beste en meest praktische advies wat ik geven kan.

553812_480143985332757_408143690_n

Volg het Bijbelse rollenpatroon

Het laatste wat ik mee wil geven is ken en volg het Bijbelse rollenpatroon.
Over de rol van de vrouw heb ik al 5 artikelen geschreven, maar het is belangrijk voor een goed huwelijk om die te kennen en te volgen, ook al lijkt het ouderwets.
Efeze 5:22-33 is hiervoor wel een goede tekst. Bestudeer het en leeft ernaar!
Maar ook 1 Petrus 3:1-7 is een goede tekst.
Het wegvallen van het Bijbelse rollenpatroon voor man en vrouw heeft in onze samenleving voor heel veel chaos gezorgd. En het heeft ook voor veel onrust gezorgd.
Wil je rust in je huwelijk? Dan volg het Bijbelse rollenpatroon. God heeft de man en de vrouw geschapen, Hij heeft het huwelijk ingesteld en Hij weet ook hoe het moet functioneren en heeft ons als het ware de handleiding gegeven. Die handleiding volgen is het beste wat je doen kan.
Dus advies 4 is duidelijk hé: Het Bijbelse rollenpatroon voor man en vrouw.
Lees ook eens mijn artikelen over de rol van de vrouw hier.

Tot eer van God

Buiten dit zijn er nog wel meer adviezen, maar dan zou mijn artikel veel te lang worden.
Nog meer advies zou zijn:
– Lees elke dag samen in de Bijbel en bid elke dag samen, maar bid ook elke dag voor je partner.
– Laat je partner altijd de onbetwiste nummer 1 zijn in je leven.
– Streef ernaar om je huwelijk te laten zijn tot eer van God (1 Korinthe 10:31)

En ja, het is zeker niet altijd gemakkelijk. We hebben de Heilige Geest en Gods leiding elke dag nodig in ons huwelijk en we moeten elke dag sterven aan onszelf en meer en meer op Christus gaan lijken en Hem weerspiegelen in ons huwelijk en naar onze partner toe.
Meer gaan lijken op Christus, juist daar is het huwelijk het ideale middel voor! 

Het huwelijk is prachtig, het is iets geweldigs en het is een prachtig geschenk van God.
Ik ben God dan ook erg dankbaar dat mijn man en ik al 10 jaar mogen genieten van ons huwelijk en ik ben ook dankbaar dat ik er getuige van mag zijn dat er komende zaterdag twee jonge mensen in het huwelijksbootje mogen stappen.

En weet: Ook al komt je huwelijksbootje in stormen terecht, met Jezus in de boot ben je veilig in de storm en zal je bootje niet kantelen. Zie op Hem! 

 

(Hopelijk vind je deze blog interessant, zo ja, deel hem maar op je Facebook en andere social media, en vergeet je niet te abonneren op mijn blog zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe artikelen. Laat ook gerust een reactie achter.)

 

 

Neem je kruis op en volg Mij?

DSC_0497

Wat bedoelde Jezus eigenlijk toen Hij zei: ‘neem je kruis op en volg Mij’?
(Matteus 6:24, Marcus 8:34, Lukas 9:23) 

“Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wilt komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.” Lukas 9:23 HSV

Laten we beginnen met wat Jezus niet bedoelde.
Veel mensen interpreteren “het kruis” met een last die ze moeten dragen in hun leven:
Een moeizame relatie, een ondankbare baan, een ziekte, enzovoorts. Met zelfmedelijdende trots zeggen ze “Dit is mijn kruis wat ik moet dragen.” Maar dat is niet de juiste interpretatie wat Jezus bedoelde met “neem je kruis op en volg Mij.” Toen Jezus Zijn kruis droeg op weg naar Golgotha om te worden gekruisigd, dacht niemand eraan dat het kruis een symbolische betekenis had van een last die ze moeten dragen.  Voor een persoon die leefde in de eerste eeuw betekende het kruis maar één ding: De dood, op de meest pijnvolle en vernederende manier die iemand ooit had kunnen denken!

2000 jaar later zien Christenen het kruis als een gekoesterd symbool voor verzoening, vergeving, genade en liefde. Maar in Jezus tijd betekende het kruis niets meer dan een marteldood.  En omdat de Romeinse soldaten veroordeelde criminelen dwongen om hun eigen kruis te dragen naar de plaats van executie/kruisiging, betekende het voor de mensen toen het dragen van hun eigen executie en het vooruitzien naar hun eigen dood.

En daarom betekent: “neem je kruis op en volg Mij” een bereidwilligheid om te sterven (aan jezelf) om Jezus te kunnen volgen.
Dit wordt bedoeld met: “sterven aan jezelf”, het is een oproep om je volledig en totaal over te geven aan Hem! Het gaat om totale zelfverloochening!
Elke keer als Jezus sprak over “je kruis dragen” zei Hij: “Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden?” (Lukas 9:24-25 HSV)  De roeping is groot, maar de beloning ook!

Waar Jezus ook maar kwam, vele mensen volgde Hem, en hoewel vele mensen hem volgde als de Messias, hadden ze een heel fout beeld van Wie de Messias was en wat Hij kwam doen.  Ze dachten dat Hij nu al het eeuwige koningschap kwam opzetten en de Romeinen verjagen.  Zelfs Zijn eigen discipelen dachten dat het Koninkrijk van God snel zou komen (Lukas 19:11). Maar toen Jezus begon te vertellen over Zijn lijden en sterven, dat Hij zou worden veroordeeld door de Joodse raad en overgeleverd zou worden aan de heidenen (Lukas 9:22), slonk zijn populariteit enorm!  Vele geschokte volgelingen wezen hem af, ze waren niet in staat om hun eigen ideeën, plannen en verlangens te doden en Zijn plan te volgen.

Jezus volgen lijkt gemakkelijk als het leven je toelacht, onze toewijding aan Hem wordt pas duidelijk als we op de proef worden gesteld of als er dingen gebeuren.  En Jezus verzekerde ons dat dat zeker zal gebeuren (Lukas 16:33).  Discipelschap vraagt totale toewijding aan Hem, en Jezus heeft nooit het kostenplaatje voor het volgen van Hem verborgen gehouden.  In Lukas 9:57-63 wilde 3 mensen Jezus volgen, maar wanneer Jezus hen ondervroeg bleek hun toewijding niet geheel te zijn, maar half. Ze hadden de kosten van het volgen van Jezus niet berekend. Ze waren niet bereid hun kruis op te nemen en daarop hun eigen ik te kruisigen.  Daarom weerhield Jezus ze ervan om Hem te volgen, ze konden geen discipel zijn.

We zien ook een volgorde, neem bijvoorbeeld Lukas 9:23, als iemand Jezus wilt volgen, moet (ja MOET) hij éérst zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en dan pas kan je Jezus volgen, een andere volgorde is er niet. Zelfverloochening is essentieel!

Hoe anders dan onze Evangelisatie methodes en presentatie van vandaag!  Hoeveel mensen reageren op een oproep om Jezus aan te nemen en naar voren te komen als we hen vertellen: “Kom en volg Jezus, en je zal je kruis moeten opnemen en Hem volgen, sterven aan jezelf en je zult misschien je vrienden kwijtraken of je familie, je reputatie, je carrière en misschien zelfs wel je leven.”  Het aantal van onechte bekeringen zal flink dalen! En toch is dit precies wat Jezus bedoelde toen Hij zei: “neem je kruis op en volg Mij”.

Ben jij bereid je kruis op te nemen en Hem te volgen? Wat is je antwoord op de volgende vragen:

 • Ben je bereid Jezus te volgen als je daardoor dierbare vrienden zal verliezen?
 • Ben je bereid Jezus te volgen als je daardoor zal vervreemden van je familie en hen misschien zal verliezen?
 • Ben je bereid Jezus te volgen als je daardoor je reputatie verliest?
 • Ben je bereid Jezus te volgen als je daardoor je baan verliest?
 • Ben je bereid Jezus te volgen als je daardoor je leven verliest?

In sommige landen op deze wereld is dit een realiteit!!
Maar ik zei “ben je bereid” het volgen van Jezus betekent niet dat je dit ook perse echt overkomt (het kan wel natuurlijk!) maar ben je bereid je kruis op te nemen en Hem te volgen?
Als er een punt in je leven komt waarin je moet kiezen tussen Jezus en een comfortabel leven, wat kies je dan?

Toewijding aan Jezus betekent dagelijks je kruis op nemen en Hem volgen!  Het kruisigen van je eigen verlangens, dromen, eigendommen, en je eigen ik, en misschien zelfs het verliezen van je eigen leven! Alleen als je echt bereid bent om dagelijks je kruis op te nemen mag je jezelf Zijn discipel noemen (Lukas 14:27) Maar het is het absoluut waard!
Jezus’ oproep om te sterven aan jezelf en je kruis op te nemen betekent ook dat je het echte leven zal vinden en je eeuwig met Hem kan leven: Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? (Matteus 16:25-26 HSV)
Wat kies jij? Draag jij je kruis? Is jouw eigen ik al gekruisigd? Anders kan je niet Zijn volgeling zijn….

Gods zegen!

 

(Hopelijk vind je deze blog interessant, zo ja, deel hem maar op je Facebook en andere social media, en vergeet je niet te abonneren op mijn blog zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe artikelen. Laat ook gerust een reactie achter.)

De Rol van de Vrouw deel 5 FAQ 2

Bijbel 1

FAQ 2 (Frequently Asked Questions)

In dit deel wil ik graag terugkomen op de veelgestelde vragen die steeds terugkomen.

Heb je nog een vraag die ik hierin niet behandeld heb, stel hem gerust en ik probeer het zo goed mogelijk te beantwoorden.

Waarom ben je tegen het feminisme? En heeft het feminisme de vrouw ook niet veel goeds gebracht? Ben je daar dan tegen?

Dit vind ik een hele mooie vraag!
En om die te beantwoorden moeten we ook kijken naar de geschiedenis van het feminisme.
Het feminisme kan je opdelen in 3 golven en de Eerste feministische golf was zo rond 1880-1920 waar vrouwen vooral streden voor het vrouwenkiesrecht.
De eerste feministische golf werd in de jaren 60 van de vorige eeuw gevolgd door de Tweede feministische golf.
In de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw was er een flinke opleving van het feminisme en het was een brede beweging met veel thema’s.
Denk bv aan economische zelfstandigheid, het uitbannen van seksueel geweld tegen vrouwen, maar ook de seksuele revolutie en abortus.
De Tweede feministische golf viel samen met andere bewegingen als de homobeweging.
En een Derde feministische golf kwam op in het midden van de jaren 90.

Het feminisme is in feite een wereldbeeld wat totaal niet Bijbels is. Het is zelfs anti-bijbel en anti-God.
Natuurlijk, als we kijken naar de 19de eeuw en daarvoor (voor het feminisme opkwam) dan zien we dat er door mannen tegen vrouwen gezondigd werd en kregen zij niet de plaats en positie die hun Bijbels gezien toekwam. Er was veel verkeerd, dat is zeker zo!
Maar de reactie erop is net zo verkeerd. Hoe reageren zondaren als er tegen hun gezondigd wordt? Ze reageren ook op een zondige manier. Dat is hoe zondaren reageren in een gevallen wereld. Er werd tegen vrouwen gezondigd en als tegenreactie daarop kwam er ook zonde uit voort. 
En dat is het feminisme. Een verkeerde reactie en een verkeer wereldbeeld.
Ik ontken niet dat er uit het feminisme ook goede dingen zijn voortgekomen, maar dat maakt het feministische gedachtegoed niet goed en keurt de feministische agenda ook niet goed.
Het was goed geweest als vrouwen hun plaats en positie kregen die hun Bijbels gezien toe komt, maar dat is niet wat het feminisme wilt, en kijk wat voor ramp het heeft voorgebracht…De seksuele revolutie en de complete ontwrichting van het huwelijk en het gezin, tot het bizarre toe. Nu hoor je zelfs van “kerngezinnen” en de zogenaamde “nieuw-samengestelde gezinnen” en alle andere bizarre gezinsvormen die er zijn.
In 2015 hadden 75 duizend baby’s ouders die niet getrouwd waren. dat is 40% oftewel 4 op de 10 kinderen die buitenechtelijk worden geboren.
Er is niemand die dit Bijbels goed kan keuren!

Dus ja, het feminisme heeft ons ook wel wat goede dingen gebracht, maar als je gaat kijken naar de feministische beweging en dan vooral de tweede en derde golf zie je dat dit anti-Bijbels, anti-God en anti-gezin is, en eigenlijk ook anti-vrouw.
Vrouwen vinden hun antwoorden en bevrijding niet in het feminisme, maar in Gods Woord! Vrouwen vinden hun erkenning en voldoening niet in het feminisme, maar in Gods Woord en Gods rollenpatroon! 
Het feminisme is niet Bijbels en een Christen zou dus geen feministe moeten zijn.
Ik wil dit zeker nog meer en uitgebreider behandelen in een aantal artikelen over het feminisme, dus blijf volgen en heb nog wat geduld.
Wil je er ondertussen toch meer over weten en ken je Engels, dan is het boek
‘Radical Womanhood’ van Carolyn McCulley echt aan aanrader. 

Vind je dat vrouwen zouden mogen stemmen?

Ja. Ik zie geen enkel Bijbels bezwaar waarom dit niet zou mogen of kunnen.
Zie het antwoord hierboven. Ik wil niet terug naar vóór 1880, en dat is ook helemaal niet nodig. Toen was het ook niet goed want er werd tegen vrouwen gezondigd door hun niet hun Bijbelse status en positie toe te kennen, en dat is net zo verkeerd als de feministische beweging die eruit voort is gekomen.
Ik ben helemaal voor vrouwen in hun Bijbelse rol, status en positie. En nogmaals, de vrouw is volledig gelijkwaardig aan haar man, alleen haar rol is anders, door God bepaald, maar dat maakt haar niks minder.
En ik denk dat het stemrecht voor vrouwen heel goed past in hun Bijbelse plaats en positie.

Wat moet of kan een vrouw dan doen als ze bv leiderschapskwaliteiten heeft of wilt onderwijzen?

De Bijbelse rol van de vrouw is geen belemmering voor de vrouw.
Alle kwaliteiten die een vrouw maar heeft kan en mag ze gebruiken binnen het Bijbelse kader en tot eer en glorie van God. 
Natuurlijk zijn er vrouwen met leiderschapskwaliteiten of die goed onderwijs kunnen geven of goed zijn in spreken of schrijven. En natuurlijk hebben vrouwen net zo goed dezelfde (geestelijke) gaven als mannen.
Een vrouw kan haar kwaliteiten goed benutten en hoeft heus niet alleen koffie te schenken.
Er zijn genoeg vrouwen die boeken schrijven, Bijbelstudie-groepen leiden, spreken op conferentie’s en die hun talenten volledig inzetten. Denk maar aan bv Nancy  DeMoss Wolgemuth (Nancy Leigh DeMoss)
God wilt vrouwen niet belemmeren, maar juist bevrijden en beschermen, wanneer gaan we dat nu zien en begrijpen?
Ze kan al haar talenten op een Bijbelse manier benutten, maar wel alleen voor vrouwen en/of kinderen natuurlijk. (zie deel 1 van de rol van de vrouw) En dit is ook vooral een bescherming voor de vrouw.

Meer vragen?

Ik kreeg nog meer vragen die vooral gingen over het huwelijk en de onderdanigheid van de vrouw. Maar deze gingen meer over het feminisme en heb ik dus bij elkaar gezet in dit deel. Er komt dus nog een deel met antwoorden op die vragen, dus blijf deze blog in de gaten houden!

En blijf maar vragen sturen en reacties geven he, en ik zal ze allemaal proberen te beantwoorden.
Verder wil ik jullie ook allemaal bedanken voor het lezen en delen van deze blog op social media. Blijf dat ook vooral doen en deel mijn blog maar op Facebook, Twitter of Instagram en waar dan ook. Bedankt voor jullie steun en reacties.
Ik hoop -zo de Here wilt- het volgende deel er snel op te zetten.

Ik wens jullie Gods wijsheid toe.

 

Een Bijbelse Kijk Op Mens en Dier

Gorilla

Het kan je vast niet ontgaan zijn, een dierentuin in de Amerikaanse stad Cincinnati (Ohio) heeft afgelopen zaterdag een gorilla gedood om een 4-jarig kind te redden wat in zijn verblijf terecht was gekomen.
Een speciaal op wilde dieren getraind team kwam snel in actie. Verdoven van de gorilla zou volgens de Cincinnati Zoo te lang duren en hem agressief kunnen maken, en dus besloten ze dat het leven van de kleuter boven dat van de aap ging. God zij dank zou ik zeggen!
De dierentuin durfde geen risico’s te nemen en schoot de gorilla genaamd Harambe dood.

 
Gelukkig maar zou je denken, maar de reacties van mensen bleven niet uit en er wordt massaal gerouwd om het leven van een dier, er zijn zelfs een wake en stille tocht georganiseerd voor de aap Harambe en heel veel mensen zijn kwaad dat de dierentuin een gorilla heeft gedood. De ouders van het 4-jarige jongetje zouden zelfs met de dood zijn bedreigd omdat Harambe is gedood…
Mensen maken zich druk om het leven van een dier in plaats van blij en dankbaar te zijn dat het leven van een mens gespaard is.
Ook dit laat zien dat onze huidige maatschappij moreel bankroet is.
Mensen die zich drukker maken om het leven van een dier dan mensenlevens, maar dit komt ook door de leugens van de evolutietheorie die ons in feite niets meer of minder dan een dier maakt.
Maar wat zegt Gods Woord?

De mens is geschapen naar Gods Beeld

God maakt in Zijn Woord een enorme kloof tussen mens en dier.
Een mens is geschapen naar het Beeld van God, een dier is dat niet. En om dat verschil goed te kunnen begrijpen, moeten we eerst weten wat het betekent dat wij als mens zijn geschapen naar Gods Beeld, en dus Gods Beelddragers zijn.

De mens is door God geschapen op dag 6 van de schepping. De Bijbel geeft als enige boek de waarheid over de mens en zijn ontstaan. We zijn niet ontstaan door een lang proces van evolutie, maar geschapen door God Zelf. 
Genesis 1:26-27 laat duidelijk zien dat de mens is geschapen naar Gods Beeld, dat wordt nergens van een dier gezegd.
Er staat letterlijk Tselem en het woord Tselem betekent: Beeld, gelijkenis, kopie, afbeelding of model.
Het woord wordt ook gebruikt om een beeld of afbeelding van iets te maken.
Als mens zijn we dus het evenbeeld van God, en dat betekent heel eenvoudig dat we gemaakt zijn om op God te lijken. Niet in de zin dat God vlees en bloed is, want Hij is Geest (Joh. 4:24) maar het gaat meer om het immateriële van de mens, en dit onderscheidt de mens van de dierenwereld.
De mens kan heersen over de schepping, en het is meer een mentale, morele en sociale gelijkenis.

We kunnen het in feite in 3 hoofdgroepen opdelen:

 • Wat de persoon heeft (beredenering)
 • Wat de persoon is (communicatie en relatie)
 • Wat de persoon doet (onderhouden en heersen over de schepping)

De Bijbel spreekt nergens over goddelijkheid in de mens, we zijn niet geschapen naar Gods beeld in de zin van dat we kleine goden zijn. Dat moeten we ook goed voor ogen houden!

Maar wat betekent het nu wel? Wat is het verschil?

 • De mens is een persoon met een persoonlijkheid

Als mensen zijn we een persoonlijkheid, we zijn zelfbewust, intelligent, doelbewust, actief en emotioneel. We kunnen weloverwogen keuzes maken, denken, beredeneren en reflecteren.
Een mens is van zichzelf bewust het kan beredeneren (en daarop keuzes maken) en reflecteren op zichzelf en situaties. Een dier kan dat allemaal niet, een dier heeft alleen een bewustzijn.
Een mens kan vergelijken en rationele zaken volgen, een dier niet.
Wij hebben het vermogen om te plannen, doelen te formuleren en zichzelf verbeteren, dieren kunnen dat allemaal niet.

 • De mens is moreel verantwoordelijk 

De mens is geschapen als een moreel wezen. We zijn daarbij ook moreel verantwoordelijk naar God toe en we hebben een geweten. Iedereen heeft een basiskennis van wat juist en fout is. God houdt ons als mensen verantwoordelijk voor onze daden en als we sterven moeten we verantwoording afleggen aan God.
Een dier is geen moreel wezen en het is ook daarin niet verantwoordelijk naar God toe. Een dier heeft een geen geweten, maar instincten, het functioneert instinctief.
We houden een kat niet moreel verantwoordelijk voor het doden van een ander dier.

 • De mens kan communiceren (met elkaar en met God)

De mens is geschapen als een sociaal wezen. We zijn niet geschapen om alleen door het leven te gaan maar om te leven in gemeenschap met anderen.
We kunnen oprechte liefde en genegenheid tonen en we hebben een taal en grammatica.
En als mens kunnen we niet alleen abstracte feiten overbrengen door onze taal, we kunnen ook écht communiceren door onze diepste gevoelens, gedachten en emoties met elkaar te delen en over te brengen. We kunnen werkelijk ons leven met elkaar delen.
Maar als mens kunnen we ook communiceren met God en bidden.
Dieren kunnen dit niet, een dier kan geluiden herhalen, maar ze kunnen geen feiten of gedachten overdragen, ook  kunnen ze niet bidden.

Als mens hebben we een immaterieel en geestelijk aspect wat ons duidelijk onderscheid van de dieren.
Door de zondeval verloor de mens niet zijn gelijkenis met God, maar werd het beeld wel grondig ontsierd, toch zijn we nog steeds Zijn Beelddragers.

Dit alleen al legt een enorme kloof tussen mens en dier en dus tussen een kleuter en een gorilla.
Doorheen de Bijbel zien we ook dat God een dier doodt in plaats van een mens, dat zien we al helemaal aan het begin na de zondeval als God Adam en Eva uit de hof van Eden zet.
God doodt een dier en maakt van de dierenhuid kleding voor Adam en Eva.
En denk ook aan alle Oudtestamentische offers.

Een juiste Theologie is belangrijk

Daarom is een juiste Theologie en Antropologie (de leer van de mens) ook zo belangrijk om ons een juiste basis te geven om Bijbels juist te reageren op een dier wat dood geschoten wordt om een kind te redden.
Het leven van een mens is oneindig meer waardevol dan het leven van een dier!
Een mens heeft -in tegenstelling tot een dier- een eeuwige ziel, we staan als mens ver boven de dierenwereld.
Maar Theologie wordt vaak als dogmatisch en onbelangrijk gezien en dan ga je scheef groeien in je denken.

En de mens die God niet erkent en verwerpt als Schepper en daardoor de leugens van de evolutie theorie gelooft, verwerpt ook de mens als Beelddrager van God.
In hun ogen is een gorilla niet minder waard dan een kleuter, we stammen volgens hun immers af van de aap!
En het morele klimaat is duidelijk te zien in deze maatschappij die zich druk maken om het leven van een dier, maar zich niet druk maken om abortus of euthanasie.
Waar is de woede over de meer dan 30.000 kinderen die ieder jaar in Nederland worden gedood in de moederschoot? Want dat zijn Beelddragers van God! Niet een gorilla…

De Bijbel zegt het zelf ook in Romeinen 1:21-24
Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. 
Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.”
Lees Romeinen 1:18-32 maar eens voor jezelf.

 

En natuurlijk moeten we goed voor de dieren zorgen!
Ik ben zelf een enorm grote dierenvriend en ik ben gek op dieren. Ik hou van dieren en ik vind ze helemaal geweldig. Als ik de ruimte ervoor had dan had ik een hele kinderboerderij!
We mogen goed zijn voor dieren, we mogen van ze houden en er plezier aan beleven en er een band mee opbouwen. Huisdieren zijn meestal echt gezinsleden en dat is ook allemaal goed en juist…Maar we moeten wel een duidelijk onderscheid hebben tussen mensen en dieren. We moeten een juiste antropologie hebben.

En dit voorval over de gorilla Harambe en de 4-jarige kleuter en hoe onze maatschappij erop reageert laat zien hoe verdwaasd en verduistert de gevallen mens is in zijn denken, maar alleen de waarheid van Gods Woord maakt vrij.
En Romeinen 12:2 zegt dat we vernieuwd moeten worden in ons denken, niet de dwaasheid van de wereld, maar de waarheid van het Woord van God.

En dit lieve vriendin laat ons weer het belang zien van dat we dagelijks vernieuwd moeten worden in ons denken en dagelijks Gods Woord moeten lezen en bestuderen.
Een Godvrezende vrouw is ook een vrouw met een Bijbels denkkader en een vrouw die haar gedachten steeds vernieuwd door Zijn Woord.
Dan worden we een vrouw naar Gods hart en kunnen we echt een verschil maken in ons huwelijk en in ons gezin.
Ik hoop dat dit artikel je heeft kunnen bemoedigen om ook Gods Woord te blijven bestuderen en om weer eens te zien dat een juiste Theologie zeker belangrijk is.

Gods wijsheid gewenst!

 

 

 

 

 

 

 

 

De Spreuken Vrouw deel 1

Bijbel2

Als we het hebben over de vrouw uit Spreuken, dan gaan onze gedachten meestal meteen naar de vrouw uit Spreuken 31, de lofzang over de degelijke huisvrouw.
En in dit stuk zitten inderdaad veel wijsheden en we kunnen er zeker veel over leren.
Iedere vrouw die regelmatig vrouwensamenkomsten bezoekt heeft vast wel eens een studie gehoord over de vrouw uit Spreuken 31.
Maar eerst wil ik gaan naar een andere “Spreuken vrouw”, de vreemde vrouw uit Spreuken.
Salomo waarschuwt zijn zoon hier om zich niet in te laten met deze vreemde vrouw, maar ook wij, als vrouwen die God willen eren kunnen leren van deze vreemde vrouw.
We hebben vaak voorbeelden en lijstjes van “Hoe het wel moet” maar dit is dan een voorbeeld van “Hoe het niet moet”.
Nu is het heel makkelijk om bij dit voorbeeld van deze vreemde vrouw al snel te denken aan andere vrouwen in de kerk. Die vrouw met het te korte rokje in de kerk die de mannen afleidt van de samenkomst. Maar dat bedoel ik niet.
We kunnen andere vrouwen niet veranderen, wel onszelf en een voorbeeld zijn voor andere vrouwen.
We kunnen naar deze vreemde vrouw uit Spreuken kijken en er iets van leren.

De vreemde vrouw

 • Ze vleit met haar woorden die druipen van honingzeem en haar gehemelte is gladder dan olie (2:16, 5:3)
 • Ze verlaat de leidsman van haar jeugd (2:17)
 • Ze vergeet het verbond van haar God (2:17)
 • Haar eindbestemming is bitterheid (5:4)
 • Ze is scherp als een tweesnijdend zwaard (5:4)
 • Ze is op weg naar de dood, haar voetstappen gaan naar het graf (2:18, 5:5)
 • Ze loopt niet op het pad ten leven (5:6)
 • Haar paden zijn doolwegen zonder dat ze het zelf weet (5:6)
 • Ze is onrustig en opstandig (7:11)
 • Haar voeten blijven niet thuis (7:11)
 • Ze is een diepe kuil en een nauwe put (22:14, 23:27)
 • Ze is dwaas en heeft nergens weet van (9:13)

Ik wil je aanraden om de referenties ook zelf eens te lezen voor je verder gaat.

Welke vrouw ben ik?

Van deze eigenschappen en kenmerken kunnen we ook wat leren.

Zijn wij de deugdelijke vrouw uit Spreuken 31 of hebben we ook wat eigenschappen en kenmerken van deze vreemde vrouw? En wat doen we eraan?
Ik wil graag een paar vragen op je afvuren voor zelfonderzoek waar we over na kunnen denken nu we deze vreemde vrouw bestuderen:

 • Wanneer ik spreek met andere (getrouwde) mannen, spreek ik dan vleiende zoete woorden of spreek ik zorgvuldig en bedachtzaam? Ben ik zedig en ingetogen (1 Tim. 2:9)?
 • Heb ik de leidsman van mijn jeugd niet verlaten? Groeit de liefde voor mijn man steeds meer of groei ik in ergernis naar hem toe? Zijn mijn woorden en daden voor mijn man een aanmoediging en ondersteuning of leiden ze naar ontmoediging en ruzie?
 • Ben ik het verbond van mijn God vergeten? Vergeet ik de Here in mijn dagdagelijkse taken en wordt mijn leven nog steeds getransformeerd door God en Zijn Woord?
 • Leiden mijn daden, gevoelens en gedachten naar bitterheid? Ben ik vergevingsgezind of houd ik vast aan wrok in mijn leven? Ben ik tevreden in het huis waar de Here mij geplaatst heeft als vrouw en helper van mijn man?
 • Zijn mijn woorden scherp als een tweesnijdend zwaard? Spreekt ik bedachtzaam en opbouwend? Spreek ik met wijsheid of zijn mijn woorden ondoordacht?
  “Ze doet haar mond open met wijsheid…” Spreuken 31:26
 • Op welk pad bevind ik mijzelf? Het pad naar de dood of het pad ten leven? Denk ik na over waar ik naar toe ga? Enkele Spreuken om biddend over na te denken hierbij: 3:6, 3:17, 3:21-23, 4:11, 4:14, 4:18, 4:25-27. Kan je je hierin vinden? Zijn je wegen lieflijke wegen en je paden vrede (3:17)?
 • Zijn de mensen met wie ik omga beïnvloed door mij op een goede manier en moedig ik mensen aan Bijbels te leven of beïnvloed ik mensen tot zonde? Roddel ik of bemoedig ik mensen? Bemoedig ik mensen met Gods Woord of met wereldse psychologie? Ben ik een aanstoot naar andere toe in hoe ik mij kleed? Of een aanstoot in mijn voorkomen? Draag ik goede vruchten in mijn leven die Christus weer spiegelen?
 • Ben ik onrustig en opstandig of heb ik een zachtmoedige en stille geest (1 Pet. 3:4)?
  Erken ik mijn Bijbelse rol als vrouw en wil ik daarin wandelen en handelen?
  Zouden anderen mij zien als onrustig en opstandig? Erken ik het gezag van mijn man?
 • Hoe denk ik over mijn huis? Ben ik graag thuis? Ben ik huishoudelijk (Titus 2:5)?
  Zorg ik goed voor mijn huisgezin (Spr. 31:27)? Of ben ik liever thuis weg?
  Ben ik teveel weg van huis voor onnodige dingen?
 • Waar leid ik anderen heen? Wijs ik hen naar de goede weg?
 • Ben ik dwaas of kom ik over als dwaas? Doe ik zelf dingen om bij te leren om zo een betere vrouw te worden en mijn man en kinderen beter te kunnen dienen?
  Bestudeer ik Gods Woord dagelijks?

 

Zomaar een paar gedachten over deze vreemde Spreuken-vrouw die ik met jullie wil delen.
Ik wil jullie aanmoedigen om te leren hiervan en om deze dingen te overdenken.
Wat ben ik voor vrouw? Hoe ben ik tegenover mijn man? Ben ik opbouwend en behulpzaam of ben ik een twistzieke vrouw? (21:9, 21:19, 25:4, 27:15)
Bouw ik mijn huis op of breek ik het af met mijn eigen handen? (14:1)
Hoe kleed ik mij en hoe gedraag ik mij?
Hoe ben ik tegenover andere mannen? Ben ik een “vreemde vrouw” zoals uit Spreuken voor andere mannen in mijn omgeving of in de kerk? 

Ik hoop dat ik je kan bemoedigen om te leven als een Godvrezende vrouw die God wil eren door haar levenswandel. Want een bevallige vrouw verkrijgt eer. (11:16)

Ik wil toch afsluiten met deze tekst uit Spreuken 31.
Een hele mooie tekst om uit te printen en uit je hoofd te leren:
“Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.” Spreuken 31:30

Ik wens jullie Gods zegen en wijsheid toe om de juiste Spreuken vrouw te mogen worden.

De Rol van de Vrouw deel 4 FAQ

Bijbel 1

FAQ (Frequently Asked Questions)

In dit deel wil ik graag terugkomen op de veelgestelde vragen die steeds terugkomen.

Heb je nog een vraag die ik hierin niet behandeld heb, stel hem gerust en ik probeer het zo goed mogelijk te beantwoorden.

Zijn volgens de Bijbel man en vrouw niet gelijk aan elkaar?

Zoals ik in deel 1 al heb gezegd en ook naar voren is gekomen in het artikel “Is de Bijbel vrouwonvriendelijk?” zijn man en vrouw absoluut gelijkwaardig aan elkaar!
En de Bijbel laat die gelijkwaardigheid ook duidelijk zien. Man en vrouw zijn beide geschapen naar Gods Beeld en Eva was de gelijke van Adam zowel qua intelligentie en ook in geestelijkheid. Mannen zijn niet “geestelijker” of wijzer dan vrouwen, en God ziet mannen en vrouwen in positie voor Hem gelijk. Mannen zijn ook niet beter en vrouwen niet minder.
Maar er is wel een scheppingsorde, en er is een verschil in rol. Mannen en vrouwen zijn anders geschapen en God heeft mannen en vrouwen andere rollen en taken gegeven zoals Hij het goed zag in Zijn absolute wijsheid.

Klinkt dat niet minderwaardig dat een vrouw de hulp is van de man?

Nee, zeker niet. Tenzij God Zichzelf minderwaardig vond toen Hij zei dat Hij de Helper was van Israël, of dat de Heilige Geest minderwaardig is omdat Hij onze Helper wordt genoemd.
“Een hulp die bij hem past” laat juist die gelijkwaardigheid zien maar het verschil in rol.

Als je zegt dat vrouwen niet mogen (s)preken in de gemeente of leiding mogen geven, wat doen je dan met Debora, Esther of Priscilla en Febe?

Er zijn zeer duidelijke teksten in het Nieuwe Testament hierover en die moet je voor ogen houden. Die teksten zijn duidelijk. En de teksten of passages die onduidelijker zijn of uitzonderingen moet je daar niet voor gaan zetten. Het heft de duidelijke teksten niet op.
En omdat iets in de Bijbel voorkomt betekent het niet dat wij dat ook zo moeten doen.
Er is niemand in de kerk die zegt dat mannen 10 vrouwen mogen hebben, of sterker nog 700 vrouwen en 300 bijvrouwen omdat David en Salomo dat hadden. Of dat een man met een prostituee moet trouwen omdat Hosea dat deed.
Maar blijkbaar willen mensen vrouwen die willen spreken wel rechtvaardigen omdat Debora een Richter was.
Zowel Debora, als Miriam, Hulda en Esther waren geen vrouwen die gezag uitoefende over mannen, ze onderwezen niet uit de Schrift en nergens is er te vinden dat vrouwen deden preken of onderwijzen.
Trouwens, ik vind het raar dat mensen Esther aandragen als discussiepunt. Esther had zeker geen autoriteit over mannen want ze kon nog niet eens zonder gevaar haar eigen man spreken zonder toestemming…

Daarbij was er in de Bijbel geen enkele vrouw met een voortdurende levenslange bediening als profetes, waren de leiders van Israël altijd mannen, is de Bijbel geschreven door mannen, waren de apostelen mannen en werd de vroege kerk ook geleid door mannen.

En Priscilla?
Als mensen het willen rechtvaardigen dat vrouwen spreken of onderwijs geven gaan ze meestal naar Handelingen 18:26, maar kan dat wel?
Hier zien we Priscilla die samen met haar man het evangelie onderwees aan Apollos.
Maar merk op dat dit in het privé was met hun drieën en waarschijnlijk bij Aquila en Priscilla thuis. Misschien met eten wat Priscilla had gekookt. En er staat ook nergens hoeveel en wat Priscilla onderwees. Waarschijnlijk was ze gewoon aanwezig naast haar man en hielp ze hem en vulde ze hem aan, en dat kan heel goed!
Er staat nergens dat Priscilla het woord had of de leiding nam en er staat ook nergens dat ze sprak of onderwijs gaf in de gemeente of autoriteit had over een man.
Een vrouw kan prima in persoonlijke of pastorale gesprekken samenwerken met haar man zoals Priscilla deed, dit kan juist heel goed en nuttig zijn!

En Febe?

Paulus noemt Febe een dienares in Romeinen 16:1 en 2, en ze heeft Paulus bijgestaan staat er. En ja, het woord “dienares” kan ook vertaald worden als “deaconess” maar het betekent gewoon dienaar.
Ze is dienstbaar geweest en heeft Paulus bijgestaan en geholpen, en dat is geweldig want daar is zeker niks mis mee.
Maar er staat nergens dat ze preken of onderwijs gaf of een leidinggevende functie had.
Waarschijnlijk diende ze en zorgde ze voor het eten en praktische zaken, maar nergens in het Nieuwe Testament vinden we een preek of onderwijs van een vrouw.

Daarbij moeten we ook niet vergeten dat Paulus, onder de leiding en inspiratie van de Heilige Geest de Romeinen brief, de brieven aan Timoteüs en de Korinthe brieven schreef waar deze teksten over vrouwen juist in staan. En God spreekt Zichzelf nooit tegen!
We moeten Hem gewoon gehoorzaam zijn!

Waren de dochters van Philippus geen profetessen?

Klopt, dat staat er inderdaad. Maar nergens wordt gedefinieerd wat dat inhield. Ook nergens staat er dat ze profeteerde in de gemeente of samenkomsten. En er staat ook nergens dat ze preekte of onderwijs gaven of de leiding hadden.
Daarbij zijn er nu na het apostolische tijdperk geen profeten meer, de Schrift is af.

Dit allemaal, al deze voorbeelden wilt niet zeggen dat vrouwen mogen (s)preken of onderwijzen, leiding mogen hebben of gezag uitoefenen over mannen.
Dit staat nergens in de Bijbel.

Wat dan met de vrouwen bij het graf van Jezus?

Dat is een prachtig voorbeeld!
Vrouwen mogen het Evangelie uitdragen en vertellen, vrouwen mogen getuigen van hun Heer. En dat hebben vrouwen doorheen de geschiedenis ook altijd gedaan.
Dat we binnen de gemeente niet mogen preken of onderwijzen betekent niet dat we niet over Hem mogen vertellen en het Evangelie niet mogen vertellen. We mogen Zijn getuige zijn!
En dat is wat deze vrouwen deden, ze waren getuige van de opgestane Heer!
Ze onderwezen de apostelen niet, ze namen geen leiding, ze verkondigde het goede nieuws van de opgestane Heer, en mijn lieve vriendin, dat mag jij ook doen!
Jij mag ook van Hem getuigen en aan mensen het Evangelie van Jezus vertellen, vertel het maar in je buurt en aan de moeders aan de schoolpoort. We hoeven niet te zwijgen over Hem.
Maar er zijn wel duidelijke rollen van gezag en onderwijs binnen de kerk en het gezin.
Toch kan je als vrouw net zo goed iemand tot Christus leiden, en mag je Zijn getuige zijn waar je gaat.

Als je zegt dat vrouwen niet mogen (s)preken of onderwijzen zoals bv in 1 Timoteüs staat ga je dan niet voorbij aan de culture context?

Nee, want zoals we zien in bv 1 Timoteüs 2 grijpt Paulus terug naar de scheppingsorde van man en vrouw en die is nog steeds hetzelfde.
Dit heeft niks met tijd, plaats of cultuur te maken maar is nog net zo actueel toen als nu in 2016.
Als je dit wilt afdoen als “van vroeger” welke dingen dan nog?
Dit is Gods rol en taak voor de vrouw.

Voor meer info, zie dit filmpje van John MacArthur. Het is wel in het Engels en niet ondertiteld:

 

Er komt nog een deel 5 met FAQ (veelgestelde vragen) over de vrouw in het huwelijk.
Zo de Here wilt komt die aan het einde van deze week, dus kom dan zeker nog eens kijken!
Heb je ondertussen nog vragen of opmerkingen, stel ze gerust in de reacties.
En deel dit artikel maar op je Facebook en andere social media

Gods zegen gewenst!

 

 

 

 

De Rol van de Vrouw deel 3

Onderdanig

Dit is deel 3 en een stukje van mijn persoonlijk verhaal.
Als je het nog niet gedaan hebt dan raad ik je aan om eerst ‘De rol van de vrouw deel 1 en 2’ te gaan lezen en daarna dit artikel.
Hierin neem ik je mee in een stukje in mijn eigen leven.

Ik? Onderdanig zijn?!

Ik ben zelf Christelijk opgevoed en zolang ik me kan herinneren ben ik ook elke zondag naar de kerk gegaan.
Alleen, de kerk waarin ik ben opgegroeid onderwees de Bijbelse rollen van mannen en vrouwen niet, en ik kan me niet herinneren dat ik er ooit onderwijs in kreeg of een preek over heb gehoord daar.
Het was ook niet een kerk die heel sterk stond in Bijbels onderwijs.
Maar dat alles veranderde toen ik in 2009 lid werd van mijn huidige kerk en er letterlijk een hele nieuwe wereld voor me openging.
Voor het eerst in mijn leven ging ik écht de Bijbel bestuderen en ging ik me afvragen wat de Bijbel eigenlijk zei over allerlei onderwerpen in het dagdagelijks leven.
En zo kwam ik ook terecht bij Efeze 5:22-24 en de Bijbelse rol van de vrouw, en in het begin vond ik dat totaal niet leuk omdat ik er ook niet veel van snapte.
Ik zag mezelf zeker niet als feministe ofzo, verre van, maar mijn man onderdanig zijn in alles? Toch niet in de 21ste eeuw he!
Ik ben zelf van nature nogal een leiderstype, iemand die graag de kar trekt, dus ik zag dat helemaal niet zo zitten. Dat gaat vreselijk botsen dacht ik bij mezelf.

Totdat ik het meer en meer ging bestuderen en er boeken over ging lezen en ging inzien wat het werkelijk betekent, en ik ging inzien dat dit juist geen strijd zou opleveren, maar rust en vrede.
En ook dat hoe meer ik mijn rol ging oppakken, hoe meer mijn man zijn rol automatisch ook ging oppakken, of daar in elk geval meer de kans toe kreeg, hoe beter en sterker ons huwelijk werd.
En deel 1 en deel 2 van deze serie van ‘de rol van de vrouw’ zijn hier het resultaat van.

Onderdanigheid in de Drie-Eenheid

Maar er is één ding wat mij heel erg goed geholpen heeft om dit prachtige en Bijbelse principe meer te begrijpen en dat is de onderdanigheid in de Drie-eenheid.
Ik vertel je dit, lieve vrouw, om je te helpen dit principe van onderdanigheid meer te begrijpen, en dit klinkt misschien vreemd, maar mij heeft dit in elk geval wel erg geholpen.

Want het principe van leiderschap (hoofd zijn) en onderdanigheid is niet iets wat God uitgevonden heeft toen Hij de schepping maakte en man en vrouw schiep en het huwelijk instelde.
Het was niet iets nieuws, speciaal ontworpen voor het huwelijk of toen God de vrouw schiep.
Nee, het was iets wat altijd al heeft bestaan in de Drie-eenheid Zelf.
En in de Drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zien we ook die perfecte eenheid, maar ook Het perfecte Hoofd en perfecte onderdanigheid en hoe dit werkt tot geweldige harmonie en eenheid.
Want we lezen al in 1 Korinthe 11:3 dat God de Vader het Hoofd is van Christus.
En we lezen ook op meerdere plaatsen in de Bijbel dat Jezus onderdanig was aan God de Vader en Hem gehoorzaamde.
Jezus zei in Johannes 5:30 “want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.” Jezus spreekt steeds over de wil van de Vader en dat de Vader Hem gezonden heeft. Zie ook Johannes 6:37, Johannes 6:40 en Johannes 6:44 en nog veel meer teksten.
Jezus had Zichzelf niet gezonden, de Vader heeft Hem gezonden. Jezus kwam niet om Zijn eigen wil te doen, maar om de wil van de Vader te doen.
Jezus kwam niet om Zichzelf te verheerlijken, maar om Zijn Vader te verheerlijken en om het werk te doen wat de Vader Hem gegeven had om te doen, lezen we in Johannes 17:4
En dan die prachtige tekst in Filippenzen 2, Hij is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. (vers 8)
God zond de Zoon, en de Vader en de Zoon zonden de Heilige Geest. De Vader is het Hoofd, daaronder Christus en daaronder de Heilige Geest.
Samen één, samen gelijkwaardig, samen volledig God, samen in perfecte harmonie, werken ze alle Drie samen naar één Goddelijk doel, gelijkwaardig in Godheid en positie, maar niet gelijk in rol en werk.
Je ziet de perfecte samenwerking vooral goed naar voren komen in de verlossing.

En op de een of andere manier hebben we er totaal geen moeite mee dat Jezus onderdanig is aan Zijn Vader en Hem in alles gehoorzaamde, en hebben we er ook geen moeite mee dat de gemeente onderdanig is aan Christus, maar dan wel in de rol van de vrouw? Dat is opeens minder dan?
Terwijl als we kijken naar de Drie-eenheid zou dat ons perfecte voorbeeld moeten zijn!
De man als het hoofd en de vrouw als helper, zo kunnen we als twee-eenheid (het huwelijk) de Drie-eenheid weerspiegelen, en zo mogen we als vrouwen Christus Zelf tot ons voorbeeld nemen.
Dit is Gods perfecte plan voor het huwelijk en is dat niet prachtig? Wil je een goed huwelijk dan is dit je fundament, en stap je daarvan af gaat alles wankelen…
Ik hoop dat dit je helpt in je denken, maar ook in de praktijk, hoe we onze rol mogen uitvoeren.

De Rol van de Vrouw onder Vuur

Drijfzand

Tegenwoordig ligt de rol van de vrouw helaas onder vuur, vooral de laatste jaren is het feminisme helaas steeds meer en meer doorgedrongen in de kerken.
Het mooie ervan wordt niet meer gezien en we worden meer en meer beïnvloed door de leugens van de tijdsgeest. En dan komt niet alleen de rol van de vrouw onder vuur, maar in feite Gods Woord. En dan hoor je de echo van de slang in de hof van Eden “Heeft God wel echt gezegd dat…”
Heeft God wel echt gezegd dat een vrouw niet mag onderwijzen in de gemeente? (1 Tim. 2:11-15) Heeft God wel echt gezegd dat vrouwen moeten zwijgen in de gemeente? (1 Kor. 14:34-35) Heeft God wel echt gezegd wat de taken van vrouwen zijn? (Titus 2:3-5)
En zoals de slang tegen Eva zei “Maar nee, je zal niet sterven” hoor je nu de echo “Maar nee, dat is van toen, dat is ouderwets”!
Dus in principe is het niet alleen de rol van de vrouw die ter discussie staat, maar vooral Gods Woord.
En nu is het niet de slang die deze leugens verspreid maar het feminisme. Al is de bron hetzelfde.

Want zo las ik afgelopen week een artikel van een vrouw die leidinggevende vrouwen in de kerk zocht, met erboven een foto van een vrouw met een mannenhand die haar de mond snoerde.
Ik vond het plaatje alleen al heel triest want het is niet op het gezag en de autoriteit van mannen dat vrouwen geen leidinggevende functies mogen hebben in de kerk, maar het gezag en de autoriteit van Gods Woord!
Het artikel vertelde dat we ruimte moeten geven aan het Evangelie door ons aan te passen aan de cultuur en het was een oproep om geen aanstoot te geven aan de wereld met ideeën die achterhaald kunnen overkomen zoals bijvoorbeeld op het gebied van de rol van de vrouw in de kerk.
We moeten dus ruimte creëren voor het goede nieuws door ruimte te bieden aan vrouwelijke leiders in de kerk, en we mogen geen aanstoot geven aan mensen om ons heen door vrouwen te “verbieden” te laten (s)preken of oudste te laten zijn.
We zouden dan blijkbaar moeten afrekenen met het beeld dat de kerk al jaren achterloopt.
Maar is dat werkelijk zo? Betekent ‘geen aanstoot geven’ dat we ons moeten aanpassen aan de cultuur en compromissen moeten sluiten met Gods Woord en de zogenaamde “zwijgteksten” het zwijgen moeten opleggen? Die zijn toch duidelijk of niet?
Wat moeten we dan nog meer aanpassen en welke compromissen moeten we dan nog meer sluiten?
Dan zeggen we dus eigenlijk dat wij het beter weten dan God en dat Gods Woord achterhaald is, en dat het feminisme beter weet wat goed is voor vrouwen dan de Schepper van de vrouw Zelf.
Ik denk (of ik weet wel zeker) dat dit een hele gevaarlijke weg is om in te slaan, dan bouw je je huis niet meer op de rots van Gods Woord maar op het zand van de tijdsgeest. (Matt. 7:24-27) En ik kan je verzekeren dat dat drijfzand is!
En ik wil je als vrouw juist laten zien dat Gods Woord niet alleen het beste is, en dat God niet alleen het beste met ons vrouwen voor heeft, maar dat de waarheid van Gods Woord ons vrouwen juiste échte vrijheid en vrede geeft.
Wij dienen een alwijze en alleenwijze God (Judas vers 25) en we verruilen Zijn wijsheid toch niet voor de dwaasheid van de tijdsgeest, of wel?
Ik wil je hiermee vooral bemoedigen lieve vrouw om op de rots te gaan staan en je uit te dagen om te kiezen voor Gods wijsheid en Zijn doel met ons als vrouwen, want alleen dan kunnen we Godvrezende vrouwen worden.
Ik wil je bemoedigen, maar ook uitdagen om te leven naar Gods Woord en in de Bijbelse rol die je van God mocht ontvangen, en te geloven en te ervaren dat dit werkelijk het beste voor je is.
Het is misschien zwemmen tegen de stroom, maar het is het absoluut waard, want er vloeit zoveel zegen uit voort, en zo mag je ook groeien naar het Beeld van Christus en leren van Zijn onderdanigheid.

Ik hoop echt dat je je fantastische rol als vrouw iets beter hebt mogen leren begrijpen door te kijken naar de Drie-eenheid en dat je hierin bent bemoedigd. Als dat zo is dan hoor ik het graag in een reactie, en deel dit artikel ook maar zoveel mogelijk op je eigen Facebook of andere social media.
Ik bid je Gods wijsheid toe.